Reinigingsprincipe

Zoals ieder reinigingsproces is ook ons reinigingsprincipe gebaseerd op de Sinner Cirkel. Het schoonmaakresultaat wordt bepaald door de vier onafhankelijk factoren:

Mechanische kracht

Temperatuur

Chemie

Tijd

Voor het juiste schoonmaak resultaat wordt tijdens de engineering fase de beste combinatie van de 4 factoren bepaald.

Een typische kratten wasser bestaat uit een waszone en een naspoelzone. In deze zones zijn nozzles gemonteerd op de sproeiramen die zorgen voor de mechanische kracht met water waarinchemie is gedoseerd en wat op temperatuur gehouden wordt. Iedere was zone heeft zijn eigen water reservoir, het water uit dit reservoir wordt gerecirculeerd. De naspoelzone dient direct door het warm water netwerk gevoed te worden. Het transportsysteem door de machine heen bepaalt de snelheid waarmee de kratten door de machine heen gaan. De snelheid van het transportsysteem bepaalt de wastijd.

inside view washer washing system